Wat is rechtrichten?

1) ONDERDEEL VAN HET SCALA

Rechtrichten is het 5de onderdeel van het scala van de dressuur. Desondanks is het van groot belang om zo snel mogelijk basis rechtrichtende oefeningen in onze training in te lassen. Een goede basis rechtrichtende buigingsarbeid zal namelijk de draagkracht verbeteren en het paard helpen om zijn ruiter op een juiste wijze te dragen.

2) DE NATUURLIJKE SCHEEFHEDEN VAN HET PAARD

We onderscheiden 9 natuurlijke scheefheden van het paard:

Laterale scheefheid

Elk paard heeft van nature uit een bolle en een holle kant. Aan de holle kant zijn de spieren korter en krachtiger en aan de bolle kant zijn de spieren langer en slapper. We spreken hier vaak over een links- versus rechtsgebogen paard. Een linksgebogen paard is aan de linkerkant hol en aan de rechterkant bol. Bij een rechtsgebogen paard is dit net omgekeerd.

Tijdens de training is het de bedoeling de korte kant lang te maken en de lange kant korter of beter gezegd sterker te maken. De korte kant zullen we zachtjes rekken en stretchen. Aan de lange kant daarentegen zullen we de spieren sterker en actiever maken. Door linker- en rechterbuiging op een correcte wijze af te wisselen trainen we beide kanten van het paard met als doel een uitgebalenceerde, symmetrische bespiering te verkrijgen.

Het is belangrijk om te weten met welk type paard je aan het werken bent. Naargelang je met een links- of rechtsgebogen paard te maken hebt moet je de oefeningen iets meer rechts of links uitvoeren om symmetrie in de bespiering van je paard te krijgen. Doe je dit niet op de correcte manier kan je de scheefheden ook juist gaan versterken!!!

Horizontale scheefheid

Paarden lopen van nature uit meer op de voorhand. Ongeveer 3/5 van hun gewicht wordt door de voorbenen gedragen, de resterende 2/5 door de achterbenen. In de natuur vormt dat geen enkel probleem. Een paard is ervoor gemaakt om dagdagelijks uren met zijn hoofd omlaag te grazen. De problemen treden echter op wanneer het paard een ruiter  moet dragen.

Wanneer een onvoorbereid paard belast wordt met een ruiter zal het gewicht dat op zijn voorhand steunt groter worden. Hierdoor kunnen verschillende symptomen optreden:

  • Manken door overbelasting
  • Paard versnelt constant
  • Paard struikelt vaak
  • Het aantikken van de voorbenen met zijn achterhoeven
  • Gewicht op de ruiterhand plaatsen (‘5de been’), zwaar in de hand.

Een juiste training is noodzakelijk om het paard te leren meer gewicht op de achterhand te dragen. Door het buigzaam maken van de achterbenen (oa mbv juist uitgevoerde schouderbinnenwaarts, travers, enz…) kan het paard leren om iets meer te gaan ‘zitten’. Op die manier ontlast hij de voorbenen. De achterhand is veel sterker dan de voorhand. De voorbenen hangen namelijk ‘los’. Ze zijn enkel door middel van spieren aan de romp verbonden. Bij de achterhand daarentegen is een benige verbinding aanwezig.

Scheefheden in de voorbenen

We kunnen heel veel leren door enkel naar ons paard te kijken, te observeren. Let maar eens op zijn houding tijdens het grazen. Hoe zet hij zijn benen? Waar steunt hij het meest op? Is dit bij iedere graasbeurt hetzelfde?

Elk paard heeft een ‘voorkeursvoorbeen‘. Dit is het voorbeen dat telkens als eerst wordt verplaatst. Tijdens het grazen staat dat been ook meestal iets meer naar voor. Het gewicht dat door dit been wordt gedragen is groter dan het gewicht dat door het ander voorbeen wordt gedragen. Hierdoor krijgen we een asymmetrie in de voorbenen. Om overbelasting van het ‘voorkeursvoorbeen’ te voorkomen is het noodzakelijk om een juiste training uit te voeren. Hierbij leert het paard om zijn gewicht netjes over zijn 2 voorbenen te verdelen.

Scheefheden in de achterbenen

Scheefheid van de schouders tov de heupen

Diagonale scheefheid

Verticale scheefheid

Onbalans tussen de bovenste en onderste lijn

Asymmetrisch kauwen

Diverse mankheidsproblemen kunnen door de natuurlijke scheefheden van het paard verklaart worden. Hoefkatrol is hier een gekend voorbeeld van. Na het uitsluiten van een medisch probleem (medicatie, voeding, ziekte…) kan men er meestal van uitgaan dat een slechte training de oorzaak is. Overbelasting van de voorbenen door de natuurlijke asymmetrie van het paard komt frequent voor. Dit is natuurlijk zeer jammer vermits deze problemen mits een goede training perfect kunnen worden voorkomen!

Wij moeten als eigenaar, ruiter of trainer rekening houden met de natuurlijke scheefheden van het paard. Het is namelijk onze verantwoordelijkheid om ons paard gezond te houden, en hierbij hoort een juiste, gezonde training!! Laat je op tijd helpen door een gediplomeerde instructeur!